Outsourcing

08-outsourcing_p

 

Outsourcing: necessitat o oportunitat?

Moltes coses que existeixen de tota la vida sembla que necessitin una denominació anglesa quan es professionalitzen o es posen de moda. Outsourcing és un terme anglès conformat per dues paraules: out que traduïda al català significa fora, i source, que fa referència a una font externa; i generalment, en l’àmbit empresarial, vol dir, senzillament, la subcontractació o externalització de serveis mitjançant un contracte; la delegació de l’activitat d’una part de l’empresa a una altra empresa especialitzada.

De fet, sempre que hem intentat millorar al llarg de la vida, hem externalitzat feines: l’ensenyament, la cura de la salut, més tard l’assistència a les llars, etc. I què hi ha darrere d’aquesta necessitat? Centrar-se en el que és realment important, en l’activitat que fa a l’empresa guanyar diners, i en disminuir els costos, ja que es pot pagar menys per certes funcions optimitzant la gestió del temps i dels recursos.  A més, s’incorpora una visió externa al nostre negoci, que ens ajuda a obtenir noves idees, millorar la imatge, etc.  L’externalització és una solució que ens ha de beneficiar i ajudar a millorar la situació de partida.

Des de l’esclat de la crisi i la reestructuració i reavaluació tant d’empreses com de llocs de treball, s’han intensificat o, si més no, s’han fet més visibles les accions d’outsourcing. Avui en dia, la tendència de les empreses és delegar completament la gestió d’algunes àrees de l’empresa que fins ara els eren absolutament pròpies, com per exemple:

  • finances i comptabilitat;
  • administració de capital i inversions;
  • assessorament i de gestió;
  • publicitat, relacions publiques i màrqueting;
  • logística;
  • recursos humans.

En definitiva, amb aquesta pràctica es facilita i s’optimitza la gestió empresarial. Si intentem explorar i explotar el nostre corebusiness, els nostres punts forts, val més invertir els esforços en oferir un bon servei i la resta, tot allò que es pot convertir en lladre de temps o ens pot provocar conflictes, es pot derivar a empreses o emprenedors especialitzats. D’aquesta manera, professionalitzem una part del negoci, no perdem precisió en l’oferiment del servei, no perdem productivitat i també aconseguim reduir costos.

Un canvi de manera de fer que també indica, potser, un canvi de paradigma.

Roser Martínez i Maite Forcadell Serveis administratius

Teresa M. Prats Serveis administratius i assesssoria jurídica